frijters management fijnaart

  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header1.jpg
  • header2.jpg

Natuur/Cultuurtechniek


Natuur in Nederland

natuur2

 

In Nederland bevinden zich een groot aantal gebieden met een hoge natuurwaarde. Vaak zijn deze gebieden aangewezen als natura 2000-gebieden of nationaal parken en maken zij onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Steeds vaker komen karakteristieke landschappen en natuur echter in het gedrang als gevolg van oprukkende bebouwing en infrastructuur en agrarische belangen.

Om potentiƫle natuurwaarden te optimaliseren en bestaande natuurgebieden te beschermen slaan provincies, gemeenten, waterschappen en natuurbeherende instanties steeds vaker de handen ineen. Dit resulteert in integrale plannen die gericht zijn op het herstellen of in stand houden van ecologische waarden waarbij tevens oog is voor cultuurhistorie, archeologie en recreatie.

 

Planvorming tot uitvoering

natuur3

 

Frijters Management & Advies heeft ruim 10 jaar ervaring met het begeleiden van de planvorming, voorbereiding en uitvoering van multidisciplinaire natuurontwikkelingsprojecten. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het maken van een inrichtingsplan waarbij wij tevens een doorkijk maken naar het toekomstig beheer en onderhoud van het gebied. Maar ook voor het maken van een raming, bestek of tekeningen bent u bij ons aan het juist adres. Daarnaast kunnen wij ook de directievoering en het toezicht op het project voor u verzorgen.

 

Ervaring en expertise

 

Onze ervaring en expertise liggen bij projecten met betrekking tot:

  • Verdrogingbestrijding;
  • Venherstel;
  • Vismigratie;
  • Ecologische verbindingszones;
  • Hermeandering;
  • Natuurvriendelijke oevers;

 

Klik hier voor onze referentieprojecten op het gebied van natuur.