frijters management fijnaart

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header4.jpg
  • header3.jpg

Referentieprojecten Natuur/Cultuurtechniek

 

Jaar

Projectomschrijving

Opdrachtgever

2008

Projectleiding opstellen groenbestek ten behoeve van het onderhoud aan groen areaal langs provinciale wegen

Provincie Zuid-Holland

2007

Projectleiding verdrogingsbestrijding Hazenmeren (40 ha) en venherstel Hazenmeren te Zundert Meer info...

Waterschap Brabantse Delta/ Brabants Landschap/ Dienst Landelijk Gebied

2007

Projectleiding herstel natte natuurparel ‘De Matjens’(170 ha) te Achtmaal

Waterschap Brabantse Delta/Staatsbosbeheer/ Dienst Landelijk Gebied

2006

Advisering voorbereiding en uitvoeringnatuurontwikkeling Trippelenberg te Breda (aanleg van diverse meanders, faunapassages, recreatieve wandelpaden, bruggen en een vistrap)

Waterschap Brabantse Delta/Gemeente Breda

2006

Directievoering en toezicht natuurontwikkeling Bavesche Leij (fase II) te Breda

Waterschap Brabantse Delta/ Gemeente Breda

2005

Directievoering en toezicht aanleg faunapassages Chaamse Beek te Ulvenhout

Waterschap Brabantse Delta

2005

Directievoering en toezicht realisatie vistrap Bijloop te Breda

Waterschap Brabantse Delta

2005

Advisering voorbereiding en uitvoering natuurontwikkeling Markdal, fase II te Galder

Waterschap Brabantse Delta

< 2005

Advisering voorbereiding en uitvoering natuurontwikkeling Bieberg te Breda (aanleg van diverse meanders, plas-dras zones, wandel- en fietspaden en een vistrap)

Dienst Landelijk Gebied/Gemeente Breda/Waterschap Mark en Weerijs/Hoogheemraadschap van West-Brabant

< 2005

Projectleiding voorbereiding en uitvoering project herinrichting Stadmark in de wijk Ginneken te Breda (aanleg van meanders, natuurvriendelijke oevers, faunapassages)

Waterschap Mark en Weerijs/Gemeente Breda

< 2005

Projectleiding voorbereiding en uitvoering reconstructie stadsbeek Molenleij te Breda (aanleg accoladeprofiel, faunapassages, vistrap en meanders)

Waterschap Mark en Weerijs/Gemeente Breda