frijters management fijnaart

  • header1.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header2.jpg

12/10/2012 FMA bereid baggerwerkzaamheden voor in gemeente Breda

Frijters Management & Advies heeft van de gemeente Breda opdracht gekregen voor de voorbereiding van baggerwerkzaamheden in het Spanjaardsgat en de vijver in park Valkenberg te Breda. De directe aanleiding voor het baggeren van het Spanjaardsgat is het vergroten van de doorvaarthoogte van de Trambrug met als doel de Nieuwe Mark bereikbaar te maken voor de recreatievaart. De aanvaarroute richting de Nieuwe Mark moet hiervoor ook op diepte gebracht worden om er voor te zorgen dat de recreatievaart ongehinderd doorgang kan vinden. Voor de vijver in het park Valkenberg geldt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Naar verloop van tijd is de vijver steeds ondieper geworden en dit levert problemen op voor het regulier onderhoud en de waterkwaliteit. FMA brengt voor beide locaties de kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige baggerspecie in kaart. Vervolgens wordt er een bestek, tekeningen, V&G-plan en besteksraming opgesteld. FMA verzorgt tijdens de aanbesteding ook de nota van inlichtingen en het gunningsadvies. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor de winter 2012/2013.

10/10/2012 FMA krijgt opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland

Onlangs heeft Frijters Management & Advies opdracht gekregen voor de voorbereiding van de aanleg en verbetering van diverse trailerhellingen binnen het beheersgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het doel van de opdracht is om bestaande trailerhellingen gebruiksvriendelijker te maken en viswateren beter toegankelijker te maken voor bootvisserij. De opdracht omvat het voeren van gesprekken met de eigenaren van de trailerhellingen, het vervaardigen van ontwerpen, aanvragen van vergunningen en het opstellen van werkbeschrijvingen/bestekken en kostenramingen. De werkzaamheden dienen eind 2012 te worden afgerond.

 

 

25/09/2012 Omroep West maakt nieuws item over baggerwerkzaamheden

Omroep West heeft op 25 september 2012 een leuk nieuws item gemaakt over de baggerwerkzaamheden op de Gouwe, het Aarkanaal en de Oude Rijn. Luuk Frijters van Frijters Management en Advies verzorgt de projectleiding op het project en komt ook aan het woord. Bekijk het artikel en het filmpje via deze link: http://www.omroepwest.nl/nieuws/schatzoeken-oude-rijn.

31/08/2012 FMA brengt baggeropgave gemeente Breda in kaart

De gemeente Breda heeft Frijters Management & Advies opdracht gegeven om haar baggeropgave inzichtelijk te maken voor de wateren waarvoor de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor het onderhouden en instandhouden van het natte profiel.

Aanleiding

De directe aanleiding voor het inzichtelijk maken van de baggeropgave is het vergroten van de doorvaarthoogte van de Trambrug in het najaar van 2012 met als doel de Nieuwe Mark en het Spanjaardsgat bereikbaar te maken voor de recreatievaart. Naast het verhogen van de Trambrug dient namelijk ook de aanvaarroute richting de Nieuwe Mark op diepte gebracht te worden om er voor te zorgen dat de recreatievaart ongehinderd doorgang kan vinden. De Mark, het Spanjaardsgat en de Nieuwe Mark maken deel uit van deze aanvaarroute en dienen op diepte te zijn om invulling te kunnen geven aan de recreatieve functie. Ook zal Frijters Management & Advies in kaart brengen of er baggerwerkzaamheden in het kader van regulier onderhoud noodzakelijk zijn in de diverse havens die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Breda.

Werkzaamheden

Frijters Management & Advies maakt voor alle wateren inzichtelijk hoeveel baggerspecie aanwezig is en beoordeelt of er baggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Wanneer dit het geval is wordt de kwaliteit van de aanwezige baggerspecie onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden kostenramingen opgesteld voor het uitvoeren van de benodigde baggerwerkzaamheden. Wanneer de gemeente beslist om baggerwerkzaamheden uit te gaan voeren zal Frijters Management & Advies tevens het opstellen van bestek en tekeningen verzorgen.

 

 

30/08/2012 Start baggeren stedelijk water Tilburg

Waterschap Brabantse Delta start in oktober 2012 met de uitvoering van grootschalige baggerwerkzaamheden aan watergangen in de wijken Blaak en Reeshof in de gemeente Tilburg. De uitvoering van het werk zal naar verwachting 6 maanden in beslag nemen en de werkzaamheden worden in maart 2013 afgerond. Het project zal worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf van der Lee BV uit Bruchum. Frijters Management & Advies verzorgt de projectleiding over het project.

Waarom baggeren?

Op de bodem van de watergangen ligt een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Om te voorkomen dat de watergangen steeds ondieper worden, waardoor de waterafvoer in het geding kan komen, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Het verwijderen van de bagger bevordert ook de waterkwaliteit in de watergangen en hiermee worden problemen met blauwalgen, vissterfte en botulisme voorkomen.

Samenwerking

De baggerwerkzaamheden worden in samenwerking met de gemeente Tilburg uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is terug te vinden op www.brabantsedelta.nl.