frijters management fijnaart

  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header1.jpg

30/09/2011 Verbetering afwatering Oosterland

Waterschap Scheldestromen en de gemeente Schouwen-Duiveland nemen maatregelen om wateroverlast in Oosterland te voorkomen. Frijters Management & Advies verzorgt tijdens de voorbereiding en uitvoering de projectleiding namens het waterschap Scheldestromen. Zie voor meer info: http://www.scheldestromen.nl/actueel/nieuwsberichten/@215570/waterschap_verbetert/.