frijters management fijnaart

  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg

07/05/2012 Start baggerwerkzaamheden Gouwe

Vanaf mei tot en met oktober 2012 baggert de provincie Zuid-Holland de Gouwe. De Gouwe is gelegen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. De projectleiding over het project wordt verzorgd door Frijters Management & Advies. De werkzaamheden vinden vanaf het water plaats waardoor de overlast voor omwonenden beperkt is. Mogelijk ontstaat enige vertraging voor de scheepvaart.

 

Waarom baggeren?

De provincie baggert haar vaarwegen om deze diep genoeg te houden voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart. In de vaarwegen ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Om te voorkomen dat de vaarwegen steeds minder diep worden, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden.

Samenwerking

De baggerwerkzaamheden zijn een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland. De werkzaamheden dienen namelijk een gezamenlijk belang: baggeren zorgt niet alleen voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart, het garandeert ook een goede afvoer van het water en bevordert de waterkwaliteit.

Meer informatie

De baggerwerkzaamheden in de directe omgeving van de Julianasluis in Gouda vonden eerder dit jaar plaats en zijn nu afgerond. Naast de Gouwe worden ook het Aarkanaal en de Oude Rijn gebaggerd. In juni 2013 zijn alle werkzaamheden afgerond. Meer informatie en de actuele planning staan op www.zuid-holland.nl/baggeren.