frijters management fijnaart

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg

30/08/2012 Start baggeren stedelijk water Tilburg

Waterschap Brabantse Delta start in oktober 2012 met de uitvoering van grootschalige baggerwerkzaamheden aan watergangen in de wijken Blaak en Reeshof in de gemeente Tilburg. De uitvoering van het werk zal naar verwachting 6 maanden in beslag nemen en de werkzaamheden worden in maart 2013 afgerond. Het project zal worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf van der Lee BV uit Bruchum. Frijters Management & Advies verzorgt de projectleiding over het project.

Waarom baggeren?

Op de bodem van de watergangen ligt een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Om te voorkomen dat de watergangen steeds ondieper worden, waardoor de waterafvoer in het geding kan komen, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Het verwijderen van de bagger bevordert ook de waterkwaliteit in de watergangen en hiermee worden problemen met blauwalgen, vissterfte en botulisme voorkomen.

Samenwerking

De baggerwerkzaamheden worden in samenwerking met de gemeente Tilburg uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is terug te vinden op www.brabantsedelta.nl.