frijters management fijnaart

  • header1.jpg
  • header4.jpg
  • header3.jpg
  • header2.jpg

31/08/2012 FMA brengt baggeropgave gemeente Breda in kaart

De gemeente Breda heeft Frijters Management & Advies opdracht gegeven om haar baggeropgave inzichtelijk te maken voor de wateren waarvoor de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor het onderhouden en instandhouden van het natte profiel.

Aanleiding

De directe aanleiding voor het inzichtelijk maken van de baggeropgave is het vergroten van de doorvaarthoogte van de Trambrug in het najaar van 2012 met als doel de Nieuwe Mark en het Spanjaardsgat bereikbaar te maken voor de recreatievaart. Naast het verhogen van de Trambrug dient namelijk ook de aanvaarroute richting de Nieuwe Mark op diepte gebracht te worden om er voor te zorgen dat de recreatievaart ongehinderd doorgang kan vinden. De Mark, het Spanjaardsgat en de Nieuwe Mark maken deel uit van deze aanvaarroute en dienen op diepte te zijn om invulling te kunnen geven aan de recreatieve functie. Ook zal Frijters Management & Advies in kaart brengen of er baggerwerkzaamheden in het kader van regulier onderhoud noodzakelijk zijn in de diverse havens die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Breda.

Werkzaamheden

Frijters Management & Advies maakt voor alle wateren inzichtelijk hoeveel baggerspecie aanwezig is en beoordeelt of er baggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Wanneer dit het geval is wordt de kwaliteit van de aanwezige baggerspecie onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden kostenramingen opgesteld voor het uitvoeren van de benodigde baggerwerkzaamheden. Wanneer de gemeente beslist om baggerwerkzaamheden uit te gaan voeren zal Frijters Management & Advies tevens het opstellen van bestek en tekeningen verzorgen.