frijters management fijnaart

  • header4.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg
  • header2.jpg

12/10/2012 FMA bereid baggerwerkzaamheden voor in gemeente Breda

Frijters Management & Advies heeft van de gemeente Breda opdracht gekregen voor de voorbereiding van baggerwerkzaamheden in het Spanjaardsgat en de vijver in park Valkenberg te Breda. De directe aanleiding voor het baggeren van het Spanjaardsgat is het vergroten van de doorvaarthoogte van de Trambrug met als doel de Nieuwe Mark bereikbaar te maken voor de recreatievaart. De aanvaarroute richting de Nieuwe Mark moet hiervoor ook op diepte gebracht worden om er voor te zorgen dat de recreatievaart ongehinderd doorgang kan vinden. Voor de vijver in het park Valkenberg geldt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Naar verloop van tijd is de vijver steeds ondieper geworden en dit levert problemen op voor het regulier onderhoud en de waterkwaliteit. FMA brengt voor beide locaties de kwantiteit en kwaliteit van de aanwezige baggerspecie in kaart. Vervolgens wordt er een bestek, tekeningen, V&G-plan en besteksraming opgesteld. FMA verzorgt tijdens de aanbesteding ook de nota van inlichtingen en het gunningsadvies. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor de winter 2012/2013.