frijters management fijnaart

  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header1.jpg

Referentieprojecten Openbare Ruimte

Jaar

Projectomschrijving

Opdrachtgever

2010 Advisering D&C contract ten behoeve van de reconstructie van de N461 in de gemeente ter Aar. Provincie Zuid-Holland

2009

Rioolvervanging en herinrichting Londonstraat in de gemeente Bergen op Zoom.

Gemeente Bergen op Zoom

2008-2009

Duurzaamveilig buitengebied Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

2006-2007

Grootasfaltonderhoud Bergen op Zoom

Arcadis/Gemeente Bergen op Zoom

2006-2007

Herstraatbestekken Bergen op Zoom

Arcadis/Gemeente Bergen op Zoom

2004 -2005

Aanleg waterterras op bergbezinkbassin in Boeimeerpark te Breda

Gemeente Breda/Waterschap Brabantse Delta