frijters management fijnaart

  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg

Water

 

 
Water en Nederland

water3

 

Water speelt in Nederland een grote rol. Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevolgen van klimaatsverandering, zeespiegelstijging, extreme rivierafvoeren en droogte. Dagelijks zijn wij in Nederland in de weer met het beschermen van ons land tegen overstromingen en het beheersen van de hoogte van waterpeilen in sloten, rivieren en kanalen om economische schade te voorkomen. Water is ook van groot belang voor land- en tuinbouw, natuur, recreatie en transport over water. Het plegen van vakkundig onderhoud aan onze sloten, rivieren en kanalen is dan ook onmisbaar om deze functies in stand te houden.

 

Begeleiden, voorbereiden en uitvoeren

water2

 

Frijters Management & Advies heeft ruime kennis en ervaring met het begeleiden van de voorbereiding en uitvoering van watergerelateerde projecten. Veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en visuele aantrekkelijkheid zijn termen die de basis vormen van ons advies en realisatie. Wij bewaken gedurende de looptijd van het project voor u de voortgang, kwaliteit en financiën. Tevens brengen wij voor u in een vroeg stadium de risico’s van het project in beeld en dragen maatregelen aan om deze risico’s te beheersen. Ook de communicatie met vergunningverlenende instanties, kabel- en leidingbeheerders, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden nemen wij voor u uit handen.

 

Ervaring en expertise

 

Onze ervaring en expertise liggen bij projecten met betrekking tot:

  • Oeverreconstructies;
  • Baggerwerkzaamheden;
  • Hoogwaterbeschermingsprojecten;
  • Waterbergingsprojecten;
  • Groot onderhoud aan vaarwegmeubilair.

Klik hier voor onze referentieprojecten op het gebied van water.