frijters management fijnaart

  • header1.jpg
  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Referentieprojecten water

 

Jaar

Projectomschrijving

Opdrachtgever

2011 - heden Projectleiding voorbereiding uitbreiding en optimalisatie waterbergingslocatie Albano te Oudenbosch. Waterschap Brabantse Delta
2011 - heden Projectleiding voorbereiding en uitvoering oplossen van diverse wateroverlast knelpunten verspreid door het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta. Waterschap Brabantse Delta
2011 - heden Projectleiding voorbereiding en uitvoering maatregelen in het kader van de peilenplannen Moerdijk, Gat van de Ham, Brabantse Wal, Halderberge, Breda-Etten Leur en Waalwijk. Waterschap Brabantse Delta
2011 - heden Projectleiding voorbereiding en uitvoering baggeren stedelijk water Tilburg in de wijken Blaak en Reeshof. Waterschap Brabantse Delta/ Gemeente Tilburg
2011 Projectleiding voorbereiding en uitvoering baggeren stedelijk water Breda in de wijken Haagse Beemden, Westerpark en het IABC industrieterrein. Waterschap Brabantse Delta/ Gemeente Breda
2011 Projectleiding voorbereiding en uitvoering compensatie maatregelen Egbert Petruspolder te Wolphaartsdijk a.g.v. peilverhoging op het Veerse Meer. Waterschap Scheldestromen
2011 Projectleiding voorbereiding en uitvoering maatregelen stedelijk waterplan gemeente Schouwen-Duiveland. Waterschap Scheldestromen
2011 Projectleiding voorbereiding en uitvoering maatregelen stedelijk waterplan gemeente Reimerswaal. Waterschap Scheldestromen
2011 Projectleiding voorbereiding en uitvoering baggeren Krouwelaarshaven te Breda. Gemeente Breda
2010 Projectleiding voorbereiding van de reconstructie van 3 oevertrajecten langs de Oude Rijn in de omgeving van Alphen aan den Rijn/Zwammerdam. Provincie Zuid-Holland

2010

Projectleiding totstandkoming baggercyclus voor bermsloten langs de provinciale wegen van District Landelijk Gebied van de provincie Zuid-Holland.

Provincie Zuid-Holland

2010 - heden Projectleiding voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van 9 oevertrajecten langs het Merwedekanaal in de omgeving van Arkel, Vianen en Gorinchem. Provincie Zuid-Holland
2010 - heden Projectleiding voorbereiding en uitvoering baggeren vaarwegen de Oude Rijn, het Aarkanaal en de Gouwe in de omgeving van Alphen aan de Rijn en Gouda. Provincie Zuid-Holland / Hoogheemraadschap van Rijnland
2010 Projectleiding voorbereiding en uitvoering realisatie afmeervoorzieningen voor de beroepsvaart ter hoogte van de Gnephoek te Alphen aan den Rijn. Provincie Zuid-Holland

2009

Vervaardigen bestek en tekeningen ten behoeve van baggeren vijverpartijen park Wolfslaar te Breda

Gemeente Breda

2009

Projectleiding totstandkoming van de legger voor de Delflandsedijk, gelegen langs de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas, traject Hoek van Holland – Parksluizen Rotterdam

Stoutgroep/Hoogheemraadschap van Delfland

2008 - 2009

Projectleiding voorbereiding en uitvoering oeverreconstructies langs het Aarkanaal en Oude Rijn incl. aanleg ligplaatsen voor de beroeps- en recreatievaart te Alphen aan den Rijn

Provincie Zuid-Holland

2008 - 2009

Projectleiding voorbereiding en uitvoering oeverreconstructies langs het Merwedekanaal in de gemeenten Zederik en Giessenlanden.

Provincie Zuid-Holland

2007

Projectleiding voorbereiding van de realisatie geautomatiseerde stuw op industrieterrein Vosdonk te Etten-Leur Meer info...

Waterschap Brabantse Delta

2006

Advisering realisatie waterberging wijk Albano te Oudenbosch

Waterschap Brabantse Delta

2005

Directievoering en toezicht baggeren Zuidsingel en Spanjaardsgat te Breda ter voorbereiding op werkzaamheden ‘Nieuwe Haven’

Waterschap Brabantse Delta/ Gemeente Breda

< 2005

Projectleiding voorbereiding en uitvoering project hoogwaterbescherming Stadmark in de wijk Ginneken te Breda (inclusief de reconstructie van het Boeimeerpark in de wijk Boeimeer)

Waterschap Mark en Weerijs/Gemeente Breda

< 2005

Projectleiding voorbereiding en uitvoering project Facelift stedelijk water in de wijken Hoge Vucht en Haagse Beemden te Breda (baggeren en herinrichten van diverse vijverpartijen)

Waterschap Mark en Weerijs/Gemeente Breda

< 2005

Projectleiding voorbereiding en uitvoering baggeren rivier de Bovenmark, Breda

Waterschap Mark en Weerijs